da

PAKALPOJUMI

* Mazgājam administratīvo ēku, daudzstāvu un privātmāju logus un stiklotas konstrukcijas.

* Krāsojam un atjaunojam baznīcu torņus un krustus.

* Ūdens torņu un graudu tilpņu krasošana.

* Ēku jumtu un dažādu tehnisko konstrukciju krasošana.

* Uzstādam jumta apsildes elementus lāsteku un sniega kausēšanai.

* Krāsojam un labojam ēku fasādes.

* Mūrejam un labojam skursteņus.

* Ustādam un demontējam reklāmas.

* Uzstādam ēku jumtu renes.

* Ziemas sezonā tīram sniegu no māju jumtiem.

* Antenu montaža un demontaža.

* u.c.

krāsojam

labojam

mazgājam