da

KONTAKTI

Darbs Augstumā

Andrejs Pčelins

+371 2 925 6401

www.darbsaugstuma.lv

Telefoniski uz Jūsu interesējošiem jautājumiem atbildēs darbu vadītājs Andrejs Pčelins, mob. (+371)29256401.

 

REKVIZĪTI


SIA “Ilgas Rasas birojs”

Reg.Nr. 41203022092

PVN LV 41203022092

Ives-17, Ugāles pagasts,

Ventspils rajons LV–3615

Tālrunis: 9411091 Tel/fakss: 3626161

A/s “SEB Latvijas Unibanka”, Ventspils fil.

Konta Nr. LV95 UNLA 0500 0046 0615 6


krāsojam

labojam

mazgājam